LO Hovedstaden logo

Workshop III: God vejledningspraksis for alle unge Aflyst


Dato og tid

Mandag d. 30. marts 2020 kl. 12:00 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 27. marts 2020 kl. 13:00

Sted

LO Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S LO Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Workshop III: God vejledningspraksis for alle unge Aflyst


Tilbud om workshop i Faglært til Fremtidens materialer

Workshoppen vil tage udgangspunkt i projektets 3 materialesamlinger (4 Veje, Flere veje til Praktik og Veje til forældre), hvor deltagerne får indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for de udviklede forløb, får praktiske erfaring med udvalgte øvelser og opgaver, samt bliver hjulpet godt på vej til selv at kunne afvikle forløbene lokalt. 

Workshoppen vil være bygget op i, i alt 3 moduler. Det vil i tilmeldingen være muligt at selektere og udvælge hvilke moduler man vil deltage i. Det anbefales, at man deltager i alle tre moduler, men er ikke et krav.

Workshoppens tre dele:

Undervisningsbaseret vejledning

12.00 - 13.50 (inkl. Pause)

I modul 1 arbejdes der med materialet 4 VEJE som består af forløbene 4 VEJE TIL JOB og 4 VEJE TIL UDDANNELSE. Forløbene er udviklet med inspiration karrierelæring og ønske om at trække den lokale virkelighed ind i undervisningen. Dette gennem kombinationen af praktiske øvelser og autentiske fagpersoner, som skal involvere og understøtte de unge i at lære og forblive nysgerrige.

På modulet tager vi dig igennem de byggesten 4 VEJE består af og arbejder med temaerne som arbejdsglæde, kompetencer, uddannelsessystem samt sammenhæng mellem arbejdsliv og uddannelse.


Målrettet erhvervspraktik

14.00 – 15.15

I modul 2 arbejdes der med materialet FLERE VEJE TIL PRAKTIK, som har til formål at inspirere til at flere unge kommer i et praktikforløb, som er sammenhængende og målrettede den enkelte elev, og hvor de aktiveres igennem forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af deres praktik.

På modulet blander vi generelle erfaringer med erhvervspraktik på tværs af de udviklede modeller med praksisnære nedslag i bilagskataloget. Opdelt i ”før”, ”under” og ”efter” vil vi give inspiration og værktøjer til at I kan skabe et lokalt tilpasset og målrettet praktikforløb.


Forældreinvolvering i udskolingen

15.30 – 16.30

I modul 3 kigger vi ind i materialet VEJE TIL FORÆLDRE, som indeholder flere konkrete bud på vejledningstiltag og -aktiviteter, som på hver deres måde forsøger at bringe vejledningen tættere på for­ældrene. Dette ud fra et ønske om at skabe indsatser som bidrager til at give forældrene tryghed i valgprocessen og ro på til at støtte deres børn i at foretage et kvalificeret individuelt uddannelsesvalg.

På modulet arbejder vi med temaer som ”informationsparadokser og medieflader”, ”rolleafklaring og rollemodeller”, ”vejledning i forskellige miljøer” samt ”karrierelæring for voksne”. Alt sammen med formål om at give værktøjer og indhold til et parallelt vejledningsspor for forældre gennem udskolingen.

 

Ved spørgsmål kontakt gerne Jeppe Mikkelsen på
jeppe@lohovedstaden.dk / 81773687

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

LO Hovedstaden
Tlf: +45 33250122
lo@lohovedstaden.dk

Kontaktinformationer til arrangør

LO Hovedstaden
Tlf: +45 33250122
lo@lohovedstaden.dk