LO Hovedstaden

Hovedstaden for velfærd - Konference om velfærd og ulighed


Dato og tid

Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 11:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 12:00

Sted

VirumHallerne
Geels Plads 40
2830 Virum
Denmark

Arrangør

LO Hovedstaden
+45 33250122
lo@lohovedstaden.dk


Hovedstaden for Velfærd
holder konference for tillidsvalgte d. 17. maj om Velfærd og Ulighed i Virumhallerne Geels plads 40, 2830 Virum.


PRGRAM


11.30 – 12.00 Frokost (sandwich)

12.00 – 12.10 Velkomst v/Per Olsen og Alice Linning.

12.10 – 12.40 LO formand Lizette Risgaard og FTF formand Bente Sorgenfrey.
- Hovedorganisationernes mål, ønsker og ansvar i velfærds- og lighedsdebatten.

12.40 – 13.00 Paneldebat og spørgsmål til Lizette og Bente.

13.00 – 13.30 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd v/ Lars Andersen
- Ulighedens konsekvenser.

13.30 – 13.45 Pause: Kaffe og kage

13.45 - 14.25 Oplæg fra de politiske partier:
Hvordan vil partierne markere og udvikle på velfærd og lighed i det danske samfund, og hvilken forskel vil det betyde for borgerne i Danmark?
- Socialdemokratiet: Peter Hummelgaard
- SF: Karsten Hønge
- Enhedslisten: Pernille Skipper
- Dansk Folkeparti: Bent Bøgsted

14.20 – 14.50 Paneldebat og spørgsmål

14.50 – 15.00 Afslutning og tak for i dag.

Ordstyrer: Maria Glargaard Lager, LO Danmark


Hovedstaden for velfærd:

Initiativet til dannelse af ”Hovedstaden for velfærd” er taget af LO Hovedstaden, FTF region Hovedstaden og de 2 organisationers tilknyttede medlemsorganisationer.

Grundlaget og initiativet er sket i dialog med de øvrige LO Storbyer med sigte på at skabe lignede aktiviteter i de øvrige storbyer og med det mål at samle faglige folk i LO og FTF til et Regionalt tillidsmandsmøde i foråret 2017, samt et landsdækkende tillidsmandsmøde i efteråret 2017 for at fastsætte faglige krav til velfærd og stop for ulighed, som øger skellene i samfundet.

Grundlaget:

Hovedstaden for velfærd vil styrke den borgernære velfærd og skabe lige muligheder for mennesker med lige adgang til sundhed, uddannelse og velfærd.

Grundlaget for ”hovedstaden for velfærd” er en anden politik, som vil fjerne automatiske nedskæringer i den statslige, kommunale og regionale velfærd, og en politik, som stopper udbygningen af uligheden i det danske samfund.

Hovedstaden for velfærd har som mål at samle faglige organisationer, tillidsrepræsentanter og faglige folk fra det private og det offentlige arbejdsmarked til debat og krav til fremtidens velfærdssamfund, samt debat og krav til stop for ulighed, som rammer og forværrer forholdene for de svageste i samfundet og beriger de mest velhavende.

 

Budskabet: Kære dansker, du bliver ramt af ulighed og forringet velfærd.

Uligheden vokser i Danmark, kæmpe kapitalgevinster og indflydelse koncentreres hos stadig færre i forvejen rige mennesker, uligheden i sundheden vokser, uligheden på uddannelsesområdet vokser, og antallet af fattige familier og børn vokser.

Ulighed og forringet velfærd skævvrider og skaber et usikkert samfund, hvor vi alle bliver ramt; det er middelklassen, offentlige og private lønmodtagere, som sammen med udsatte mennesker rammes og betaler prisen for ulighed og skævvridning.

Forringelser af dagpenge, indførelse af kontanthjælpsloft, 225 timers krav, nedsat SU ydelse, forslag til senere pensionsalder, forringelse af seniorjob lønnen og nedsættelse af topskatten er alt sammen tiltag, der bærer i den forkerte retning og vil øge uligheden i samfundet.

De fastlagte besparelser i de statslige, kommunale og regionale budgetter vil år for år betyde fyringer i den offentlige sektor og en forringet service på en lang række områder, som vil ramme befolkningen bredt inden for sygehusområdet, undervisningsområdet, børneområdet, ældreområdet, handicapområdet, psykiatrien m.m. samt i den almene servicering og betjening af borgerne.Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LO Hovedstaden
+45 33250122
lo@lohovedstaden.dk